Penangguhan Dari Mengikuti PKBN

  • Menjalani hukuman penjara / penahanan;
  • Menjalani tahanan berhubung dengan tahanan pencegahan;
  • Menjalani rawatan dan pemulihan di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah [Penggal 27]
  • Ibu-ibu yang mengandung (16-18 tahun); dan
  • Belia yang berada di luar negeri secara rasmi seperti bekerja atau belajar.
 Kembali Ke Atas

Hubungi Kami

Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat, sila hubungi kami di alamat berikut:

Ibu Pejabat
Program Khidmat Bakti Negara [PKBN]
Kementerian Kebudayaan, Belia Dan Sukan
Blok 18 Simpang 32-15
Flat Kerajaan Anggerek Desa
Berakas BB3713
Negara Brunei Darussalam

Telefon : +673 234 0045
Fax: +673 234 1722
Email: khidmatbaktinegara@kkbs.gov.bn