Strategi Perlaksanaan

Komponen Jati Diri dan Negara

 • Kerohanian
 • Pembinaan sahsiah/keperibadian

Seperti: ceramah, kuliah subuh, kembara minda, sesi dialog dan latihan.

 • Kebudayaan = Menambat dastard an tarian
 • Kenegaraan = Sambutan hari kebangsaan , mentafsir peristiwa, bersajak, melukis, bersyair, berdebat dan simulasi

Komponen Latihan Disiplin dan Fizikal

 • Peserta tinggal selama 3 bulan di kem-kem yang disediakan (Perkampungan Sukan)
 • Belia akan didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang mencabar
 • Membina kekuatan mental dan fizikal
 • Pembangunan individu dan berpasukan Flying fox, menurun curam, kayak sungai dan laut serta perkhemahan solo.
 • Patriotik = Kawad, Jungle survival, semboyan dan pertolongan cemas.
 • Kenegaraan = Hal Ehwal Pertahanan dan Keselamatan, Pertahanan diri dari isu pengganas, perang dunia dan ekologi.
 • Sukan = Aktiviti bola jarring, bola sepak, tarik kalat, main gasing dan kikik.


Komponen Khidmat Komuniti (Kerja-Kerja Kemasyarakatan)

Perkara ini dilaksanakan untuk mempertingkatkan semangat kesukarelaan dikalangan peserta. Dalam komponen ini para belia akan berpeluang mengikuti aktiviti-aktiviti kemasyarakatan dalam kerja-kerja perkhidmatan sosial.

Kandungan Komponen Khidmat Komuniti ialah :

 • Penempatan kerja di agensi-agensi kerajaan
 • Kesedaran mengenai penjagaan alam sekitar
 • Kesedaran mengenai kemudahan-kemudahan awam
 • Membantu di rumah-rumah dan tempat-tempat kebajikan

 

Komponen Keusahawanan

Ke arah melahirkan belia yang mempunyai pengetahuan dalam keusahawanan melalui 'Economic Survival' seperti :

 • Pertanian
 • Ternakan
 • Perikanan
 • Pengurusan Kewangan
 Kembali Ke Atas

Hubungi Kami

Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat, sila hubungi kami di alamat berikut:

Ibu Pejabat
Program Khidmat Bakti Negara [PKBN]
Kementerian Kebudayaan, Belia Dan Sukan
Blok 18 Simpang 32-15
Flat Kerajaan Anggerek Desa
Berakas BB3713
Negara Brunei Darussalam

Telefon : +673 234 0045
Fax: +673 234 1722
Email: khidmatbaktinegara@kkbs.gov.bn