Konsep dan Ciri-Ciri

PKBN adalah satu program pembentukan jati diri melalui beberapa proses pendidikan, pembinaan jati diri dan latihan disiplin dan fizikal dengan berpandukan dan berteraskan falsafah negara Melayu Islam Beraja (MIB) seperti berikut:

  1. Bukan berbentuk ketenteraan(tidak menggunakan senjata);
  2. Melibatkan semua warga negara dan penduduk tetap lelaki dan perempuan berumur antara 16- 18 tahun;
  3. Mengandungi kurikulum dalam pelbagai displin; dan
  4. Melibatkan pelbagai agensi termasuk kerajaan, swasta dan Badan-Badan Kerajaan (NGO's).
 Kembali Ke Atas

Hubungi Kami

Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat, sila hubungi kami di alamat berikut:

Ibu Pejabat
Program Khidmat Bakti Negara [PKBN]
Kementerian Kebudayaan, Belia Dan Sukan
Blok 18 Simpang 32-15
Flat Kerajaan Anggerek Desa
Berakas BB3713
Negara Brunei Darussalam

Telefon : +673 234 0045
Fax: +673 234 1722
Email: khidmatbaktinegara@kkbs.gov.bn