Tujuan dan Objektif

PKBN dihasratkan untuk mencapai objektif-objektif tersebut :
  • Mewujudkan belia Brunei yang cemerlang.
  • Meningkatkan semangat patriotik beriltizam dan berdaya tahan.
  • Mengukuhkan kefahaman dan melahirkan belia yang beriman dan bertaqwa.
  • Melahirkan belia yang beriman dan bertaqwa.
  • Memupukkan rasa dan cintakan perpaduan.
  • Membentuk perwatakan yang positif dan mempunyai semangat kesukarelaan.
  • Melahirkan belia yang bertanggungjawab dan cekal, cergas dan penuh keyakinan diri.
 Kembali Ke Atas

Hubungi Kami

Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat, sila hubungi kami di alamat berikut:

Ibu Pejabat
Program Khidmat Bakti Negara [PKBN]
Kementerian Kebudayaan, Belia Dan Sukan
Blok 18 Simpang 32-15
Flat Kerajaan Anggerek Desa
Berakas BB3713
Negara Brunei Darussalam

Telefon : +673 234 0045
Fax: +673 234 1722
Email: khidmatbaktinegara@kkbs.gov.bn