Matlamat Jangka Panjang

Membangun sebuah masyarakat belia yang bertanggungjawab, berdisiplin, dinamik, bersatu padu, cekal yang menyumbang kepada pembangunan sosio-ekonomi negara dan memperkukuhkan ketahanan nasional.
 Kembali Ke Atas

Hubungi Kami

Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat, sila hubungi kami di alamat berikut:

Ibu Pejabat
Program Khidmat Bakti Negara [PKBN]
Kementerian Kebudayaan, Belia Dan Sukan
Blok 18 Simpang 32-15
Flat Kerajaan Anggerek Desa
Berakas BB3713
Negara Brunei Darussalam

Telefon : +673 234 0045
Fax: +673 234 1722
Email: khidmatbaktinegara@kkbs.gov.bn