Diari

  Khamis. 18 Sept 2014

  ---> Sebelah Pagi
 • OBBD - High Elements (Bergerak balik ke Perkampungan Sukan pada jam 1630)

  ---> Sebelah Malam
 • Ceramah Agama - Pusat Dakwah

  Jumaat. 19 Sept 2014

 • MIB (MTMIB) / Program Pembinaan Keperibadian / Seni Pertahanan Diri

  Sabtu. 20 Sept 2014

 • Kempen Kebersihan Pantai Tungku / Program Pembinaan Keperibadian

  Ahad 21 Sept 2014

 • Merempuh Halangan / Multi Task Elements / Hari Keluarga

  Isnin 22 Sept 2014

 • Platun 1/2: Program Pembinaan Keperibadian / Kuliah Agama / Kawad / Seni Pertahanan Diri
 • Platun 3/4: Program BKN / Kawad / Seni Pertahanan Diri

  Selasa. 23 Sept 2014

 • Platun 1/2: Program Keusahawanan / Kawad / Seni Pertahanan Diri
 • Platun 3/4: Program BKN / Kawad / Seni Pertahanan Diri

  Rabu. 24 Sept 2014

 • Platun 1/2: Program BKN / Kawad
 • Platun 3/4: Program Pembinaan Keperibadian / Sukan Paintball
 • Khamis. 25 Sept 2014

 • Platun 1/2: Program BKN / Kawad / Ceramah Agama - Pusat Dakwah
 • Platun 3/4: Program Keusahawanan / Kawad / Ceramah Agama - Pusat Dakwah

  Jumaat. 26 Sept 2014

 • Budaya kerja / MIB (MTMIB) / Seni Pertahanan Diri

  Sabtu. 27 Sept 2014

 • Program Kesenian dan Kebudayaan - Menapih Sinjang & Membuat Dastar / Program Keusahawanan

  Ahad. 28 Sept 2014

 • Sukan / Hari Keluarga

  Isnin. 29 Sept 2014

 • Biro Mencegah Rasuah / Kuliah Agama / Sukan Paintball / Seni Pertahanan Diri

  Selasa. 30 Sept 2014

 • Biro Mencegah Rasuah / Kawad / Kuliah Agama / Seni Pertahanan Diri

 

 

  

 

       
 Kembali Ke Atas

Hubungi Kami

Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat, sila hubungi kami di alamat berikut:

Ibu Pejabat
Program Khidmat Bakti Negara [PKBN]
Kementerian Kebudayaan, Belia Dan Sukan
Blok 18 Simpang 32-15
Flat Kerajaan Anggerek Desa
Berakas BB3713
Negara Brunei Darussalam

Telefon : +673 234 0045
Fax: +673 234 1722
Email: khidmatbaktinegara@kkbs.gov.bn