+

DATA-DATA PELATIH PROGRAM KHIDMAT BAKTI NEGARA

Projek Rintis 1

Untuk melihat senarai peserta-peserta, sila tekan 'MUAT TURUN'.

 

Projek Rintis 2

Untuk melihat senarai peserta-peserta, sila tekan 'MUAT TURUN'.

 

Projek Rintis 3

Untuk melihat senarai peserta-peserta, sila tekan 'MUAT TURUN'.

 

PKBN Pengambilan Pertama (Intek 1)

Untuk melihat senarai peserta-peserta, sila tekan 'MUAT TURUN'.

 

PKBN Pengambilan Kedua (Intek 2)

Untuk melihat senarai peserta-peserta, sila tekan 'MUAT TURUN'.

 

PKBN Pengambilan Ketiga (Intek 3)

Untuk melihat senarai peserta-peserta, sila tekan 'MUAT TURUN

 

PKBN Pengambilan Keempat (Intek 4)

Untuk melihat senarai peserta-peserta, sila tekan 'MUAT TURUN

 Kembali Ke Atas

Hubungi Kami

Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat, sila hubungi kami di alamat berikut:

Urusetia
Program Khidmat Bakti Negara
Perkampungan Sukan, Stadium Hassanal Bolkiah
Negara Brunei Darussalam

Telefon : +673 238 4283
Fax: +673 238 4282
Email: khidmatbaktinegara@kkbs.gov.bn